Fathantering

fatlastning, fatavlastning

Ropack har under många år haft en stor marknadsandel av fathanteringsindustrin i Norden och vi kan lösa era problem och frågor kring detta område.
Vi har utvecklat ett lastningssystem med tomfat på pall för att man ska få med sig så många pallar som möjligt i varje leverans med lastbil.
Ropacks fatpall består av 8 liggande fat per lager och max. 5 lager högt med mellanlägg av trä mellan varje lager och lastningssäkring kring hela pallen.
Ropacks maskiner kan fås så att fatens sprund är vänt inåt, utåt eller samtliga sprund åt samma håll. Våra maskiner hanterar många olika sorters fat med olika dimensioner och utförande.
Har ni udda dimensioner? Ring oss, vi löser även det.

fatlasning, fatpalletering, fatpalleterare

Fatlastning

Vi har utvecklat en helautomatisk fatlastare med tompallshantering, mellanläggshantering och bandning för kunder med krav på hög kapacitet. Maxkapaciteten för den här enheten är 750 fat/h.
Med vårt lastningssystem minskar logistikkostnader, transportskador, hanteringskostnader och det förbättrar arbetsmiljön.

fatdepalleterare

Fatavlastare - modell stor

Detta är en fatavlastare för tomfat som lastar av fat från Ropack-pall och placerar dem på en bana och faten transporteras vidare in i produktionen. Denna avlastare har en maxkapacitet på 200fat/h och lämpar sig för kunder med ganska hög kapacitet.

fatavlastning, fatdepalleterare

Fatavlastare -modell liten

Detta är en fatavlastare som till tekniken skiljer sig från den större modellen men gör samma jobb. Den mindre modellen är mer yteffektiv och mer ekonomisk och den lämpar sig för kunder med inte fullt så hög kapacitet i produktionen. Denna avlastare har en maxkapacitet på 120fat/h.

blandningsutrustning

Fatblandare

En blandningsutrustning för blandning av substanser inuti fat eller kärl. Denna utrustning arbetar efter ett förprogrammerat vändningsprogram specialskrivet utifrån substansen och mängden som ska blandas. Maxvikt på fullt fat/kärl är 300kg och utrustningen finns att få för EX-klassat utrymme