Lagerlastare

Konventionella pallastare finns i höglastande och låglastande utförande. Låglastande lagerlastare lämpar sig bra för produkter som ej bör lyftas tex. tråg, display-förpackningar, krymfilmade produkter eller säckar.
Höglastande lagerlastare lämpar sig för samma produkter som en låglastande men även för gods med höga kapaciteter.

Pallastare