Blandningsutrustning visas i montern på Scanpack 2012

2012-10-19

Ropack Materialhantering AB visar en roterande blandningsutrustning för behållare.
"Utrustningen kan användas till att homogenisera innehållet i en behållare eller för att korta ner upptiningstiden och därefter underlätta tömningen av behållaren" säger Mauritz Larsson vd.

Vi har fått en stororder på 8 stycken blandningsutrustningar till Förenade Arab Emiraten med leverans i december månad. Maskinen kan hantera olika typer av på marknaden förekommande behållare upp till en vikt av 300kg.

Ropack visar också en uppdaterad dunklastare för fyllda dunkar med ny operatörspanel och ett nytt program som gör lastningen ännu enklare. Maskinen kräver minimalt med utrymme och hanterar dunkar i olika storlekar mellan 4 liter och 30 liter.

När kunder automatiserar sin produktion kan de få ett snabbare flöde genom fabriken och öka företagets lönsamhet. " Vi satsar på att vara en komplett totalleverantör inom materialhantering och med vår långa erfarenhet och stora kunskap inom det här området vill vi skapa en nära och bra relation med våra kunder" säger Mauritz Larsson.

Besök oss i monter B08:72!