Transportsystem för emballagehantering

Bansystem for pallar

2017-01-24

Ropack levererar ett transportsystem för emballagehantering av pallar till SKF.

Transportsystemet består av 2 linjer om totalt ca 40m rullbanor samt 2 arbetsstationer avsett för hantering av halvpallar.
I första steget skickas tompall till en arbetsstation där den förses med 2st pallkragar. I nästa steg skickas fyllda pallar till en arbetsstation där den förses med lastsäkring samt lock. Båda linjerna i transportsystemet betjänas av en autotruck.
Installation sker under första kvartalet 2017.