Transportörer

Rullbanor finns som kartongbanor i och omkring pallastare med liten delning mellan rullarna.
Rullbanor finns även som pallbanor för standard Europa-pallar 800x1200 och 1200x1200. Andra dimensioner än standard offereras på begäran.

kedjebana

Kedjetransportörer är ett enklare och billigare sätt att transportera gods än på rullbanor. Inom livsmedels- och läkemedelsindustri där man ställer stora krav på renlighet i och omkring anläggningarna är kedjetransportörer att föredra. Även inom den tyngre industrin där rullar inte klarar vikten på godset är kedjetransportörer att föredra.Våra kedjetransportörer finns som 2-strängade eller 3-strängade, både i rostfritt eller målat utförande. Ofta spelar vikten på godset roll, och andra dimensioner samt grovleken på kedjan och därför offereras alla kedjetransportörer på begäran

hygientransportörer, linktransportörer

Vi tillverkar lamelltransportörer i plast från bredder på min. 400mm upp till 1000mm. De finns både i rostfritt och målat utförande. Finns med spolrännor och tvättsystem för hygienutrymme.