Värmeåtervinning

värmeväxlare, värmeugn

Mer information

Kontakta oss

Värmeåtervinning finns som komplement till våra ugnar. Man värmer ingående luft med värmen från returluften.

värmeugn med återvinning